Input verkiezingsprogram: Wonen

Bouwen en niet reguleren. Een goede ruimtelijke ordening. Eén van de hoofdopgaven voor de nieuwe regering is zorgen voor voldoende, betaalbare en prettige woonruimte voor iedereen. Koop en huur. Dat betekent meer koopwoningen bouwen en daar ook locaties voor beschikbaar stellen. Goede locaties kan niet zonder een goede infrastructuur, dat is een belangrijke randvoorwaarde. Dat…

Lees meer

Input VVD Verkiezingsprogram: Stikstof

Kies voor innoveren en niet voor onteigenen Het is bemoedigend om te zien dat in de afgelopen 30 jaar al aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het verminderen van de stikstofuitstoot. Deze daling van 64% is het resultaat van de inspanningen van verschillende sectoren, waaronder de agrarische sector; toonaangevend qua voedselproductie op mondiaal niveau. Het benadrukken…

Lees meer

Input Verkiezingsprogram: Klimaat

Klimaat, een complex vraagstuk Het klimaatbeleid is een complex vraagstuk waarin verschillende belangen, wetenschappelijke inzichten en politieke overwegingen een rol spelen. Een evenwichtige aanpak kan bijdragen aan het behalen van de gewenste doelen. Dus energie efficiency, CO2- afvang technologieën, het verminderen van CO2-uitstoot en het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit. Het klimaatbeleid is geen…

Lees meer