Geef Brainport de ruimte

Brainport Eindhoven is uitgegroeid tot de economische motor van Nederland, en heeft zich getransformeerd van een regio die sterk afhankelijk was van Philips tot een divers en snel groeiend ecosysteem van deeptech-ondernemerschap. Deze economische motor heeft ruimte nodig, maar de laatste jaren staat het ondernemingsklimaat onder druk. Dit heeft ertoe geleid dat Shell en Unilever…

Lees meer

De hersteloperatie van de Hoge Raad is peperduur en onnodig

Sinds 2017 heeft de Belastingdienst belasting geheven over een fictief rendement op beleggingen. Hiertegen is massaal bezwaar aangetekend. In een eerdere uitspraak heeft de Hoge Raad aangegeven dat heffing op basis van een fictief rendement niet rechtmatig is en dat herstel moet plaatsvinden op basis van het daadwerkelijk genoten rendement, mede gebaseerd op de bescherming…

Lees meer

De waarschuwingen van Bolkestein zijn vandaag de dag relevanter dan ooit

In het huidige klimaat staan onze liberale waarden onder ernstige druk, misschien wel meer dan ooit tevoren. Het is cruciaal dat we deze bedreiging erkennen en krachtig weerstand bieden tegen de krachten die onze fundamentele principes van vrijheid, gelijkheid en tolerantie willen ondermijnen. Recente protesten rondom de oorlog in Gaza gaan veel verder dan het…

Lees meer

Stop de doorgeslagen genderzorg

Genderzorg voor minderjarigen vindt in Nederland plaats op basis van richtlijnen die internationaal grote navolging hebben gekregen onder de naam Dutch Protocol. Het behandeltraject voor genderdysforie omvat onder meer puberteitsblokkers (vanaf ongeveer 12 jaar), transhormoonbehandeling (vanaf 16 jaar) en chirurgische ingrepen (vanaf 17 jaar). De twijfel over dit protocol is internationaal recentelijk echter zo sterk…

Lees meer

Minister-President Rutte: blijf Israël onverminderd steunen in de strijd tegen Hamas, sta op tegen Iran

Geachte heer Rutte, beste Mark, De wereld is sinds 7 oktober vorig jaar veranderd. Als dat voor één bevolkingsgroep in ons land geldt, is het de Joodse. Terwijl Israël geconfronteerd werd met een regelrechte pogrom op haar grondgebied, gepleegd vanuit een terreurstaat, worden Joden in Nederland sindsdien geïntimideerd en aangevallen. Onophoudelijk en in steeds verhevigde…

Lees meer

Het paternalisme van demissionair minister Van Gennip is de bijl aan de wortel van zelfstandigen.

Er is al veel te doen geweest over de bevindingen uit het arbeidsmarktrapport (“In wat voor land willen wij werken?”) van de commissie Borstlap en van demissionair minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat in januari 2020 is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Wat is er precies aan de hand? Eind 2018 stelde het…

Lees meer

Arm Armenië

Het was een video dat op 15 februari verscheen via AFP (Agence France-Presse) News: “Azerbaijan is planning a “full-scale war” against Armenia. Armenia PM Pashinyan Warns”. Video: https://www.youtube.com/watch?v=7nd2S_AxgcI. Een onheilspellend nieuwsbericht waar je tevergeefs naar zult zoeken in de Nederlandse media, een bericht over een vergeten oorlog en over, helaas, een vergeten volk. Het is…

Lees meer

Lichten staan op groen voor kernenergie, nu wachten op de spade

Langzamerhand stapt kernenergie uit zijn schaduw waar het te lang in heeft gezeten door toedoen van de overheid op landelijk, Europees en mondiaal niveau. Uitzonderingen daargelaten trouwens, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en Finland, die wel hun realistische verantwoordelijkheden nemen. Zoals gezegd worden er stappen gemaakt. Eindelijk. Op de klimaatconferentie COP28, december 2023 in Dubai, is…

Lees meer

Brief aan Dilan

Beste Dilan, beste Eric Grote dank voor de gevoerde campagne, met veel energie heb jij de VVD weer kleur op de wangen gebracht. De uitslag is er één om vooruit te kijken met dezelfde energie gebaseerd op de nieuwe politieke werkelijkheid. De kiezer in Nederland heeft duidelijk aangegeven dat het beleid anders moet. De winst…

Lees meer

Klassiek-Liberalisme: waar wij voor staan

Oudste, maar niet verouderd Het klassiek-liberalisme is de oudste van de stromingen binnen het liberalisme. Het voert terug op grote denkers zoals John Locke, Adam Smith, en Jean-Jacques Rousseau uit de Verlichting (de late 17e en hele 18e eeuw). Oud betekent zeker niet ‘verouderd’; hedendaagse klassiek-liberalen hebben het denken aangepast aan de tegenwoordige omstandigheden. Het…

Lees meer