Input verkiezingsprogram: Mobiliteit

Rekeningrijden is niet anders als de rekening verhogen

Per 2030 wil de overheid het autogebruik gaan belasten, in plaats van het autobezit wat nu het geval is. Volgens minister Harbers, ‘betaal je in het dagelijks leven ook voor gebruik’. Dan is het eerlijker als de lasten van de auto ook verdeeld gaan worden naar gebruik. Automobilisten die veel gebruiken belasten het wegennet en omgeving meer dan automobilisten die de auto minder gebruiken. Staatssecretaris van Rij van Financiën doet hierbij ook een duit in het zakje door de verkondigen dat de ‘overheidsinkomsten op peil houden één van de redenen is om een nieuw en toekomstig systeem in te voeren’.

Zodra bewindslieden gaan roepen dat iets ‘eerlijker’ is en hierdoor beter ‘verdeeld gaat worden’ moet je als liberaal altijd gaan opletten. ‘Eerlijk’ en ‘verdelen’ zijn namelijk vaak termen die gebruikt worden om de taart anders te verdelen en niet te vergroten, oftewel; hier is sprake van puur nivellering en socialisme.

Is het namelijk wel eerlijker? Als we kijken naar het huidige systeem, dan betaalt iemand nu voor zijn auto motorrijtuigenbelasting. Deze belasting is opgebouwd uit de soort brandstof, de uitstoot (emissie CO2 en fijnstof) en het gewicht. Hiermee betaalt een zware en vervuilende auto dus al meer. Daarnaast betaalt de gebruiker ook nog opcenten aan de provincie. Voor de helderheid; de overheid haalde vorig jaar ongeveer 14 miljard euro binnen waarvan 4 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting. Als je dan verder kijkt betaalt de gebruiker feitelijk nu ook al voor het gebruik. Meer kilometers afleggen is namelijk ook meer brandstof en dus levert het ook voor de overheid meer accijns op. Daarnaast betaalt een gebruiker van een elektrische auto dan wel geen motorrijtuigenbelasting, maar wel opcenten en ook voor zijn elektriciteitsgebruik belasting.

Hoe eerlijk is dan het nieuwe systeem? De staatssecretaris zegt namelijk dat dit nodig is om; ‘ook in de toekomst publieke voorzieningen te kunnen betalen zoals zorg en onderwijs en last but not least ook het onderhoud van wegen’. Kortom de inkomsten worden niet gebruikt voor onderhoud van wegen en daarop afgestemd, maar het is gewoon een ordinaire extra belasting. In het nieuwe systeem dienen we ook te gaan betalen voor kilometers in het buitenland. Dat is vreemd, want hoe komt dat overeen met de opmerking van minister Harbers dat automobilisten die veel rijden het wegennet (in Nederland) zwaarder belasten? Daarbij geldt dit alleen voor inwoners van Nederland. Geen enkel Europees land belast kilometers in het buitenland. Sterker nog; in het nieuwe systeem kunnen mensen uit het buitenland inclusief zware voertuigen zoals vrachtwagens zonder enige kosten gebruik maken van ons wegennet. Zij betalen namelijk niet mee! Dus wij wel voor het gebruik van hun wegennet en ook de brandstof die wij daar tanken, maar zij niet voor ons wegennet terwijl zij die wel zwaarder belasten.

Als we het dan toch hebben over eerlijkheid, hoe eerlijk is het dan voor mensen die afhankelijk zijn van hun auto omdat de voorzieningen eenvoudig niet (meer) in hun dorp zitten en het openbaar vervoer er niet is of slechts sporadisch rijdt? Zij worden nog eens extra getroffen, omdat zij eenvoudigweg niet zonder auto kunnen. Plus daarnaast worden zij nog eens dubbel gepakt, omdat het openbaar vervoer ook alleen maar verslechterd en te maken heeft met stijgende prijzen.

Dit nieuwe systeem is verre van eerlijk en het verdeelt totaal niet de lasten, zoals het nu wordt voorgespiegeld. Dit systeem is niets anders dan een ordinaire manier van de overheid om de inkomsten op peil te houden. Het heeft niets te maken met geld dat nodig is voor onderhoud van de wegen en is ook nog eens oneerlijk.

Voorts wordt de niet functionele tijdelijke 100 kilometer per uur overdag weer beëindigd en wordt de maximumsnelheid weer gewoon 130.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *