Input VVD Verkiezingsprogram: Asiel

Asielmigratie is vaak voorzieningenmigratie en dat is ontwrichtend. Het moet vanaf nu anders.

Asielmigranten worden gelokt om naar de verzorgingsstaten te komen. Door de lokkende voorrang op woningen, opvang in onder andere hotels en gratis zorg zien we mensen na een levensgevaarlijke reis nog minimaal 6 veilige landen door te reizen om in Nederland asiel aan te vragen. Logisch dat Ter Apel overspoeld wordt en mensen in het gras liggen in plaats van binnen. Nederland kan dat niet aan. De samenleving raakt er door ontwricht.

Ontwricht door de claim op sociale huurwoningen. Door de claim op gratis zorg, maar ook door culturele en demografische veranderingen. Jonge mannen uit voornamelijk islamitische landen zijn de grootste groep asielmigranten en 85% krijgt ook daadwerkelijk asiel. Daarna volgt een kettingmigratie door gezinshereniging van familieclusters. Wijken veranderen, de sociale problematiek verergert. Dit alles kost ons miljarden. Terwijl het beter is om deze mensen in de eigen regio te kunnen helpen. Dan kan Nederland de meest kwetsbare mensen helpen, zoals vrouwen en kinderen en ouderen. Zij stappen niet massaal in bootjes of in NGO-taxi’s naar Zuid-Europa.

Internationaal doet Nederland zijn best om de migratiestromen te beheersen. Dat moet nog steviger. Daar hoort bijvoorbeeld een opt-out of het Deense model nog bij. Nederland kiest wat de VVD betreft daarbij bondgenoten die daadwerkelijk leveren. Zoals de Visegradlanden of landen in Zuid-Europa die doen wat ze beloven. Er wordt dus ook zaken gedaan met landen buiten de EU zonder moralisme. Het resultaat telt, dus opportunistische deals met relatief onbetrouwbare partners in het Midden-Oosten zijn prima lapmiddelen, maar ook deze deals zijn niet de uiteindelijke oplossing voor het probleem van massale asielmigratie. De VVD is een sociale partij, het doel is om de gehele migratie industrie te stoppen en mensen helpen in de regio.

Internationaal ligt dus een deel van de oplossing. Wat Klassiek liberaal en dus de VVD betreft moet alles worden aangepakt. Maatregelen van verschillende aard stapelen. Onze samenleving bezwijkt nu namelijk onder de druk, die uitgaat van de huidige extreme asielinstroom. Dit is in belangrijke mate veroorzaakt door het feit dat Nederland een nog aantrekkelijker migratiedoel is dan andere Europese landen. Het laatste kabinet heeft niks aan de instroom gedaan en is bezig geweest hotels, zorg en woningen beschikbaar te stellen om de zogenaamde ”opvangcrisis” te bezweren. Asielmigratie is alleen vaak voorzieningen migratie. In het onaantrekkelijker maken van Nederland en daarmee het beperken van immigratie ligt dus het belangrijkste deel van de oplossing. Niet in het uitsmeren en faciliteren van het probleem.

Nederland neemt voortaan anders zijn verantwoordelijkheid voor vluchtelingenstromen, en doet dat wat de VVD betreft vanaf nu door financieel bij te dragen aan opvangcentra buiten Europa. Vluchtelingen kunnen daar dan door Nederland financieel geadopteerd worden, zonder dat asielrecht in Nederland ontstaat. NGO’s die asielzoekers vervoeren en ophalen met schepen worden juridisch aangepakt en vervolgd, hiervoor wordt wetgeving voorbereid. Asiel kan voor asielzoekers die Europa bereiken alleen nog aangevraagd worden in het land van eerste aankomst. Ter Apel wordt gesloten. Een nieuw aanmeldcentrum wordt ingericht in overleg in een grensland zoals Griekenland of Bulgarije. Nederland betaalt daarvoor of betaalt daaraan mee. Nederland zelf gaat dus in principe dicht voor asielzoekers van buiten Europa.

In Nederland zelf kan straks alleen in een gesloten aanmeldcentrum bij Schiphol asiel worden aangevraagd voor wie aantoonbaar met het vliegtuig is gekomen. Van al deze asielzoekers op het aanmeldcentrum wordt voortaan DNA afgenomen. Ook op de eerdergenoemde aanmeldcentra aan de randen van de EU gebeurt dat.

Nederland neemt wel verantwoordelijkheid voor Europese vluchtelingen in Nederland (opvang in de regio) zoals bij de Oekraïners terecht is gedaan. Dit geldt natuurlijk niet voor derdelanders, of andere medereizigers. Voor hen geldt gewoon de reis terug naar huis of het reguliere eerdergenoemde proces. Dus niet naar Nederland, maar terug naar zijn of haar land van herkomst of desnoods naar de aanmeldcentra aan de randen van Europa.

Asiel moet een tijdelijk recht worden. In de eerste plaats aangezien de instroom van asielzoekers van buiten de Europese grenzen voor Nederland te groot is. In de tweede plaats zijn er ook onvoldoende mogelijkheden om deze aantallen te blijven huisvesten. Tevens geldt het ook dat de voorzieningen goed moeten blijven, zonder een onevenredig beslag te leggen op voorzieningen en sociale huurwoningen voor de huidige inwoners.  Dus de mensen die Nederland toch bereikt hebben of er al zijn, krijgen geen permanent verblijfsrecht en geen naturalisatie. Moties hierover zijn aangenomen op de VVD ledenvergadering en het laatste kabinet heeft dit ook als haalbaar beoordeeld.

Door asiel altijd tijdelijk te maken wordt er geen beslag meer gelegd op sociale huurwoningen en minder op voorzieningen en kunnen beperkte opvangplaatsen beter ingezet worden voor echte asielzoekers zoals wij dat gedaan hebben voor Oekraine. Hierdoor wordt de doorstroom minder gehinderd door woningnood. De vergunde asielzoekers krijgen vanaf nu maximaal een tijdelijke woning (dus niet permanent) en dienen ook weer terug te gaan als hun land van herkomst weer veilig is. Voorrang op een sociale huurwoning wordt verboden in de huisvestingswet. De provincie of Commissaris van de Koning heeft voortaan ook geen rol meer bij het toezicht op de huisvesting van statushouders.

Vergunde vluchtelingen kunnen de Nederlandse nationaliteit voortaan alleen krijgen na 15 jaar. Tevens moeten zij aantoonbaar geïntegreerd zijn als er bijvoorbeeld sprake is van duurzaam (minimaal 5 jaar) van betaald werk.

De dwang of spreidingswet was een noodmaatregel waarbij instroombeperking een randvoorwaarde was. Aangezien wij vertrouwen dat deze bovenstaande aanpak en maatregelen zullen werken wordt de dwang of spreidingswet niet in besluitvorming gebracht en ingetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *