Over ons

Over ons

Klassikaal Liberaal (KL), opgericht in december 2019, is een groep binnen de VVD die het klassiek liberale gedachtengoed bewaakt, formuleert, aanpast aan actuele omstandigheden en verspreidt. Aanleiding voor het oprichten van KL is de steeds linksere koers die de partij is gaan varen en de afname van ledenbetrokkenheid en debat, ten faveure van een centrale aansturing vanuit Den Haag. De groep heeft geen formele status binnen de VVD, maar wil een verzamelpunt zijn van gelijkgestemden.

KL richt zich bewust op twee actuele onderwerpen: klimaat en energie, en migratie. Het standpunt op het gebied van klimaat en energie is dat Nederland niet ambitieuzer mag zijn dan omringende landen bij het nemen van maatregelen en dat omstreden maatregelen als van het gas af worden geschrapt, zodat we weer een realistisch en op feiten gebaseerd beleid kunnen voeren. De discussie over energie mag verder niet alleen gaan over waar we hoeveel windmolens en zonnevelden gaan neerzetten en aanleggen. Voor wat betreft migratie willen we een realistischer beleid, dat rekening houdt met de spanningen die toegenomen immigratie in de samenleving veroorzaakt. Migranten die de grenzen van de Europese Unie bereiken worden niet automatisch opgenomen en verdeeld over de lidstaten. Nieuwe Nederlanders moeten aan een aantal eisen voldoen op het gebied van opleiding en vaardigheden. Het akkoord van Marrakesh wordt opgezegd.

Concrete doelen

KL is opgericht om binnen de VVD invloed uit te oefenen. Dat doen we door waar mogelijk de krachten te bundelen, als leden, bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de landelijke en Europese kandidatenlijsten, en door kandidaten die het gedachtegoed van KL delen in besturen verkozen te krijgen; en door het bundelen van krachten met Thematische Netwerken die dichtbij KL staan. Bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma formuleert KL amendementen, waarvoor actief steun wordt gezorgd. Bij de samenstelling van de kandidatenlijsten ondersteunt KL actief kandidaten die dicht bij het gedachtengoed staan.

Een daarmee samenhangend doel is het herstellen van de invloed van de leden op de koers van de partij.

Methodes

KL wil binnen – en ook buiten – een aantal verstomde en gesmoorde discussies aanjagen, over klimaat en energie, en migratie. Dat doen we door het onderhouden van een Twitter- en een Facebook-account. Het eerste is voor de dagelijkse actualiteit, het tweede biedt de gelegenheid tot verdieping. Beide accounts verwoorden niet de opvatting van afgebakende groepen of individuen binnen de VVD, maar zijn alleen bedoeld om het debat gaande te houden. Dat kan vervolgens wel weer door groepen en individuele leden worden voortgezet.

Voor het bereiken van de concrete doelen zal een aantal task forces worden opgezet, die zich bezighouden met het formuleren van amendementen en het pre-selecteren van kandidaten, en met het verzamelen van voldoende steun onder de partijleden.