Input VVD Verkiezingsprogram: Stikstof

Kies voor innoveren en niet voor onteigenen

Het is bemoedigend om te zien dat in de afgelopen 30 jaar al aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het verminderen van de stikstofuitstoot. Deze daling van 64% is het resultaat van de inspanningen van verschillende sectoren, waaronder de agrarische sector; toonaangevend qua voedselproductie op mondiaal niveau.

Het benadrukken en bevorderen van innovatie is een cruciale stap om het stikstofprobleem verder aan te pakken en de uitstoot te blijven verminderen. De agrarische sector speelt een belangrijke rol in dit proces, en het is van vitaal belang om hen te ondersteunen bij het implementeren van innovatieve methoden en technologieën om de ammoniakuitstoot te verminderen. Ook moet er voldoende tijd zijn om de investering terug te kunnen verdienen. Het geven van ruimte aan innovatie betekent dat er flexibiliteit en stimulans moet zijn om nieuwe benaderingen en praktijken uit te proberen die milieuvriendelijker zijn.

Innovatie kan plaatsvinden op verschillende gebieden met maatwerk en kijken wat per regio mogelijk is. Zaak is om de RAV (Regeling Ammoniak en Veehouderij) lijsten uit te breiden. Hiermee niet blindstaren op de techniek, maar op het doel. Denk aan elektrolyse om ammoniak uit vloeibare mest te halen en hergebruik van fosfor en stikstof uit slootbagger.

Kies voor innovatie! Onteigening is een ingrijpende maatregel, die vaak met veel weerstand en juridisch gedoe gepaard gaat. Het kan leiden tot langdurige procedures en conflicten tussen de overheid en de betrokken eigenaren of belanghebbenden. Bovendien kan het als een inbreuk op het eigendomsrecht en de individuele vrijheden worden gezien, wat niet in lijn is met onze klassiek liberale kernwaarden. Met innovatie halen wij Nederland van het slot voor ondernemend en bouwend Nederland.

En voorts vinden wij dat de legalisatie van de PAS melders opgenomen moet worden in het verkiezingsprogramma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *