De JOVD als leerschool

De congressen van de JOVD zijn roemrucht: hoe vaak is China wel niet voor het laatst gewaarschuwd, zoals ten tijde van het Tiananmenprotest in 1989. Dat is goed, kan, mag en hoort ook bij een politieke jongerenorganisatie. Immers, je debatteert over politiek, zonder dat je verantwoordelijkheid draagt. Dat komt later wel. Als JOVD-er kun je het je veroorloven om vanuit een bepaalde visie, vanuit een eigenbelang, een standpunt in te nemen. Dat eigenbelang is de kern van de motie “jongeren zijn de toekomst” ingediend op de afgelopen AV. Dat eigenbelang is de kern van het betoog van Daphne Lodder (voorzitter van de JOVD), op 17 juni in het Financieel Dagblad gepubliceerd.

 

De eerste conclusie van Daphne is, dat er op de Algemene Vergadering een kloof tussen jong en oud zichtbaar werd. Een voor haar logische conclusie, want zo geef je jezelf als jongerenclub meer bestaansrecht. Toch was het geen terechte conclusie, want de discussie op de AV maakte meerdere kloven zichtbaar: jong – oud, links – rechts, stad – ommeland. Omdat de afgelopen jaren elk debat binnen de VVD in de kiem gesmoord werd, werd op dit congres, waar de voorzitter wél het debat de ruimte gaf, duidelijk hoe groot die kloven zijn.

Waarom dan toch haar focus op de tegenstelling jong – oud?

Het springende punt, nog even los van haar losse flodder pleidooi over de erfbelasting, in het verhaal van Lodder, is de veelbesproken aangenomen stikstofmotie. Daar bedient zij zich van grote woorden en schiet zij op de inhoud tekort. Zo worden stikstofcrisis en woningcrisis aan elkaar gekoppeld. Dat is lekker makkelijk, want boeren koop je uit en jongeren hebben récht op een woning.

Als je dan verbanden wilt leggen, doe het dan ook zo compleet mogelijk en kijk verder dan je eigenbelang.

De stikstofcrisis (mede veroorzaakt door de manier waarop invulling is gegeven aan wetgeving) is gekoppeld aan de woningcrisis (mede veroorzaakt door de enorme prijsstijgingen), aan de asielcrisis (elk jaar een stad als Zwolle er bij), aan de voedselcrisis (we maken ons letterlijk voor ons dagelijks brood afhankelijk van import), aan de energiecrisis (geopolitiek is het verstandig om minder afhankelijk van gas te worden). Dat zijn heel wat crisissen, met bijbehorende vragen. In essentie komt het er op neer: hoe richten we onze schaarse ruimte in en willen we voor het meest essentiële, voedsel en energie, afhankelijk zijn van het buitenland?

Op die vragen moeten antwoorden komen. Dat gaat een stuk verder en dieper dan het eigenbelang van jongeren voorop stellen. Dat gaat ook een stuk verder dan het uitdelen van sneren.

De sneer ‘ontkenning van de wetenschap’ is feitelijk onjuist, want weet Daphne dat één van de opstellers wetenschapper is? Juist omdat de VVD wél naar de samenhang moet kijken en zo wél haar kan verantwoordelijkheid nemen. De suggestie dat de aangenomen stikstofmotie beter past bij FvD dan bij de VVD is ronduit beledigend voor de opstellers, indieners en stemmers. Beledigend voor de leden (waaronder voormalige Kamerleden) van de VVD om vergeleken te worden met een partij, die bol staat van opportunisme en waar de sfeer van fascisme om heen hangt. Minstens 51% procent van de leden van de VVD verdient hierom excuses van Daphne Lodder.

Tot slot: Persoonlijke aanvallen zijn niet sjiek, blijf op de inhoud. Wees blij dat een oud – Kamerlid haar kennis full-swing inzet voor de maatschappij. Vraag je daarentegen dan wel eens af, hoe zuiver is het dat een directeur van een lobby-club (Greenpeace) Kamerlid is geworden?

Reinier Geerligs

Jan Veerenhuis

(beiden lid geweest van de JOVD, beide mede-indieners van de stikstofmotie en beiden lid van VVD)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *