Nederland helpt Oekraïne (Goed zo, maar helpt dit kabinet Nederland?)

Door: Klassiek Liberaal

Beste Ruben,

Het is oorlog op het Europees continent, Oekraïne is het slachtoffer van de agressie van het Kremlin. Oekraïne is dichtbij, in afstand ongeveer net zover van Nederland als Spanje is. Dichterbij dan Portugal of Finland. De gevolgen van deze oorlog zijn nu nog niet te overzien, maar raken elk Europees land, raken Nederland.

De bereidheid onder de Nederlanders om de Oekraïense bevolking te helpen is groot. Overal in Nederland zijn er particuliere initiatieven, klein en groot. Over de grenzen van de partijpolitiek en de religie heen. Het doet denken aan het konvooi vrachtwagens, dat in december 1981 vertrok naar Polen, om de bevolking te helpen in haar opstand tegen de Sovjet dictatuur.

Deze oorlog zorgt voor een vluchtelingenstroom. Terecht dat het kabinet stelt dat Oekraïne tot onze regio behoort, dat Nederland vluchtelingen gaat opvangen. Deze opvang mag ook, terecht, rekenen op groot draagvlak bij de Nederlandse bevolking.

Wat het kabinet niet doet, is de gemeenten voldoende helpen bij de opvang van deze vluchtelingen. Er is al een asielcrisis. Het vorige kabinet kwam met een juridisch rammelende aanwijzing om gemeenten te verplichten asielzoekers te huisvesten. Nu worden de veiligheidsregio’s door het kabinet gevraagd om elk 2000 vluchtelingen uit  Oekraïne op te vangen, zorgen voor huisvesting. Dat is het begin. En nogmaals, geen mens stelt de noodzaak van deze opvang ter discussie.

Maar het kabinet doet zelf nog te weinig. Je roept om centrale sturing, in een reflex, maar het kabinet stelt gewoon te weinig middelen ter beschikking voor de gemeenten. Het kabinet doet te weinig om de onhoudbare asielinstroom van buiten Europa in te dammen. Terwijl de “veiligelanders” terug gestuurd kunnen en moeten worden. Terwijl asielzoekers uit het Midden Oosten in die regio moeten worden opgevangen. Het is nu belangrijker dan ooit dat elke opvangplek beschikbaar is voor échte vluchtelingen, schrijft je in een ingezonden opinie:

Maar wat stelt je daadwerkelijk voor: “Intensiveer de contacten met herkomstlanden om terugkeerdocumenten te regelen. Werk samen met Europese partners om druk op deze landen uit te oefenen. Zet uitgeprocedeerde met de juiste documenten versneld uit. Neem een verplichte coronatest af als vreemdelingen hiermee hun vertrek frustreren. Scherp de meldplicht aan en maak maximaal gebruik van de mogelijkheid tot vreemdelingendetentie.”

Op zijn best risicomijdende en abstracte non-oplossingen en een oproep aan de EU. Daar hebben we helaas weinig aan. Dat gaat het probleem echt niet oplossen. Het levert wel een polariserende discussie op in de media en profilering. Maar daarmee worden de Oekraïense vluchtelingen en de Nederlandse samenleving niet geholpen en ontlast

Het is echt hoog tijd voor duidelijke keuzes en de uitvoering er van.

We kunnen niet iedereen opvangen, dus dam die asielstroom in.

Door besluiten die we zelf kunnen nemen.

Bijvoorbeeld:

Beëindig de aanzuigende werking, dus geef asielzoekers geen Nederlands paspoort na 5 jaar. Geen voorrang op een sociale huurwoning. Beperk recht op uitkeringen.

Vang alleen asielzoekers op uit de regio. Huisvest geen illegalen, gewoon helemaal niet. Veel Nederlanders zijn dakloos.

Het zijn allemaal keuzes die of het verkiezingsprogramma van de VVD staan, of eerder door de VVD zijn voorgesteld. Wanneer gaat de VVD fractie die keuzes echt maken? Daar voorstellen voor doen. In de kamer, in plaats van in de media. Wanneer gaat de VVD fractie onafhankelijk van het kabinet, daadwerkelijk duaal opereren?

D66 profileert zich voortdurend los van het kabinet. Minister Hoekstra gaf in Buitenhof aan dat het vluchtelingen beleid op de schop moest. De samenleving kan deze aantallen niet aan. Neem verantwoordelijkheid voor de samenleving. Dat doen de gemeenten en onze inwoners ook!

Klassiek Liberaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *