Migratie drastisch inperken. Niet onderhandelbaar!

Door: Klassiek Liberaal

Voor wat hoort immers wat, maar voor Klassiek Liberaal zijn een aantal prominente punten uit het verkiezingsprogramma zo essentieel dat daar niet op mag worden toegegeven. Belangrijk voor bijna alle dossiers is drastische inperking van de migratie naar Nederland.

In het verkiezingsprogramma neemt de VVD een ferm standpunt in. Opvang van mensen die om wat voor reden dan ook naar Nederland willen gebeurt in de regio. Dus geen overvolle centra en hordes ‘ongedocumenteerden’ die we gedogen, maar een klip en klaar beleid. Daar is iedereen mee geholpen. De migrant, die duidelijkheid krijgt, en Nederland zelf, dat er simpelweg niet veel mensen meer bij kan hebben.

Want iedere migrant betekent meer uitstoot van CO2, waardoor het behalen van de klimaatdoelen nog verder achter de horizon verdwijnt. Iedere nieuwe Nederlander betekent nog meer beslag op de schaarse ruimte en de woningvoorraad. Zelfs de provincie Noord-Holland slaakt hierover een noodkreet. Iedere asielmigrant die in Nederland blijft betekent meer uitstoot van stikstof. Willen we alle crises die ons belangen voortvarend aanpakken, dan houden we vast aan deze paragraaf in ons programma.

Het betekent niet dat we helemaal niemand meer toelaten. Maar echte vluchtelingen selecteren we, zoals het verkiezingsprogramma dat omschrijft, ‘op basis van inpasbaarheid in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld op basis van taal- en opleidingsniveau en affiniteit met een vrije samenleving.’ Nog belangrijker : dit gaat op basis van een quotum, zoals in het verkiezingsprogramma staat. Ook maken we het onaantrekkelijk om door meerdere veilige landen voor Nederland te kiezen, omdat een statushouder voortaan, zoals het verkiezingsprogramma omschrijft, geen sociale huurwoning meer krijgt, maar keurig wacht op zijn beurt.

Vooral asielmigratie heeft een ongekend verhogend effect op de kosten van uitkeringen, zorg, politiecapaciteit en dus de leefbaarheid. De EU kan geen excuus zijn voor het ten uitvoer brengen van het door de leden vastgesteld verkiezingsprogramma.

Wij verwachten en de kiezers op de VVD rekenen er op,  dat de onderhandelaars van de VVD de rug recht houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *