Ook voor Afghaanse vluchtelingen: opvang in eigen regio

Geachte heer van Wijngaarden,

Met de terugtrekking van de NATO uit Afghanistan en de opmars van de Taliban, komt er een enorme stroom vluchtelingen uit dat land. Volstrekt logisch, maar ook volstrekt voorspelbaar. Helaas heeft het wat dat betreft bij het kabinet aan een vooruitziende blik ontbroken.

Nederland gaat de Afghanen helpen, die de Nederlandse militairen hebben bijgestaan. Dat moet zorgvuldig gebeuren, kwaliteit boven snelheid, zoals VVD-woordvoerder van Wijngaarden terecht stelt. Voor alle andere Afghaanse vluchtelingen geldt: opvang in eigen regio. Nederland moet koste wat het kost voorkomen dat we weer overspoeld worden met vluchtelingen.

De VVD is al jaren, met verschillende bewindspersonen, verantwoordelijk voor het asielbeleid, voor het beheersbaar houden van de immigratie. Tot nu toe komt daar bar weinig van terecht. De cijfers van de instroom rijzen de pan uit, asielzoekers uit zogeheten veilige landen sturen we niet terug.

Waar is de grens? Nederland is zeer dicht bevolkt. We willen onze landbouw en natuur behouden. Het lukt nu al niet om huizen te bouwen voor de eigen bevolkingsgroei en dat komt niet alleen door stikstof; dat komt ook door simpelweg ruimtegebrek. De integratie van asielzoekers is met name in de grote steden, faliekant mislukt.

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat (blz 55): “De Europese Unie is niet de veilige haven voor alle ellende en tegenslag op andere continenten. In ieder werelddeel zijn voldoende landen die regionale opvang kunnen bieden. We zijn bereid mee te betalen als de gastlanden arm zijn.”

Het is goed nieuws dat tijdens het debat over Afghanistan, op 18 augustus, van Wijngaarden namens de VVD een motie heeft ingediend, die recht doet aan bovenstaande paragraaf uit het verkiezingsprogramma van de VVD.

Het is terecht dat tijdens dit debat over de vluchtelingenstroom uit Afghanistan de VVD heeft laten zien dat zij haar rug recht houdt: dat is de VVD aan haar leden en aan haar kiezers verplicht.

Namens Klassiek Liberaal binnen de VVD,

Ad Lagas (voorzitter)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *