Asielbeleid: Crisis of onbehoorlijk bestuur?

Al weken krijgen we berichten over Ter Apel waar asielzoekers aankloppen in een poging om in Nederland asiel te krijgen. Wat is er nu werkelijk aan de hand en wat gebeurt er nu eigenlijk.

Om goed te kunnen zien wat er aan de hand is dienen we eerst te kijken naar het grotere plaatje:

Groepen asielzoekers:

Op dit moment komen grosso modo 3 verschillende groepen asielzoekers naar Nederland: vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië en de Oekraïne, economisch migranten uit Afrika en het Midden-Oosten en de laatste groep, de zogenaamde ‘veilige landers’. Dit zijn mensen uit Marokko, Tunesië etc landen die bekend staan als veilig maar die hier naartoe komen vanwege de vele sociale voorzieningen. De top 5 landen (67%) van mensen die naar Nederland komen zijn Syrie, Turkije, Yemen, Afghanistan en Erithrea. Tot en met juni dit jaar kwamen er gemiddeld tussen de 800 en 1200 mensen per week naar Nederland (bron: Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands, IND). Gemiddeld is 25% hiervan mensen die al eerder asiel hebben aangevraagd in Nederland en welke was afgewezen. Daarbij komt er gemiddeld nog 1000 mensen per maand bij die op basis van gezinshereniging naar Nederland komen. Let wel dit zijn de cijfers van mensen die door de IND zijn geregistreerd! Dit betreft dus niet de totale populatie die in Ter Apel voor de deur staan! Die komen er nog bij.

Als we dan kijken naar de achterkant, oftewel hoeveel mensen wijzen we nu uit op basis van een afwijzing dan zijn er tot aan juni dit jaar door verschillende instanties samen rond de 1100 mensen uitgewezen (bron: Dienst terugkeer en vertrek tabel 2022). Concreet komt dit neer op nog geen 3% van wat er binnenkomt. Terwijl volgens de staatssecretaris ongeveer 70% van de aanvragen wordt afgewezen (30% door Nederland en 40% op basis van Dublin 3). Kortom van de 1100 per week  zouden er dus 770 asielzoekers moeten worden uitgewezen (nog even los van de mogelijkheid tot het stapelen van procedures na een afwijzing). Dan is de totale uitwijzing van 1100 mensen dit jaar schrijnend en eigenlijk wanbeleid van de overheid!

Europees

Mensen kunnen Nederland binnenkomen op drie manieren: over het water, via de lucht of via onze landgrenzen. Binnen Europa kennen we sinds 2014 de Dublin 3 afspraken. Deze afspraak schept duidelijkheid over welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om asiel. Meestal is het land waar de vreemdeling het Schengengebied binnenkomt verantwoordelijk. De afspraken moeten ook voorkomen asielzoekers gaan ‘shoppen’ en op zoek gaan naar het land waar zij de beste kansen hebben of in verschillende landen tegelijk een asielaanvraag indienen. Concreet houdt dit in dat eigenlijk iedereen die via onze landgrenzen naar ons land komt hier geen asielaanvraag kan doen.

Want Nederland kan je alleen bereiken via minstens 3 landen binnen het Schengengebied. Dat mensen ‘aankomen lopen’ bij Ter Apel zou dus defacto niet kunnen. Alleen als iemand via de lucht of over het water komt is Nederland het eerste land van binnenkomst. Wat we zien is dat een merendeel van de asielzoekers wel ‘shopt’ of geen aanvraag doet in het eerste land van binnenkomst omdat ze perse naar Nederland willen, al dan niet vanwege alle sociale voorzieningen die je krijgt als je hier een tijdelijke status krijgt.

Dan terug naar de vraag hebben we een crisis of is het eigenlijk onbehoorlijk bestuur? Als je zo de cijfers ziet dan kan je in ieder geval ontkrachten dat het ons overkomt. We zien al jaren dat de asielinstroom stijgt dus had hierop al geanticipeerd moeten worden. Zeker nu we ook vluchtelingen krijgen uit de Oekraïne. Op basis van de cijfers kunnen we ook concluderen dat minimaal 70% van wat hier aankomt lopen niet hier een aanvraag kan doen en terug zal moeten naar bijvoorbeeld Italië, Griekenland of welk ander land aan de buitengrens van Schengen.  En zeker na een afwijzing daar uit het Schengengebied gezet moet worden.

Oplossing

Wat is nu de oplossing dan? De eerste en beste oplossing die er is, is het stoppen van de asielinstroom. In ieder geval voor dit moment. Een ruime meerderheid van de bevolking, 69%, steunt dat. Tot op heden was dit een groot taboe in de 2e Kamer. Hoewel er verschillende moties zijn gepasseerd dit jaar om dit te regelen, hielden de coalitie partijen elkaar krampachtig vast, riepen om het hardst dat er geen crisis was en stemden de moties weg. Het is dan goed om te zien dat er nu een kentering is gekomen. 18 Juli kwam Ruben Brekelmans, kamerlid VVD,  eindelijk met het inzicht dat de instroom dient te verminderen en dat we gemeenten geen aanwijsplicht moeten geven. De olifant in de coalitie is eindelijk benoemd. Zeker is dit van belang omdat de verantwoordelijk Staatssecretaris, Eric van den Burg, alleen maar spreekt van ‘harder dweilen dan de kraan open staat’ en nu zelfs van plan is om met een wet te komen die de gemeente verplicht om asielzoekers op te vangen. Dit gekoppeld aan de verplichting van gemeenten om al statushouders op te vangen plaatst gemeenten en hun inwoners voor een onmogelijke opgave. Daarbij wordt de indruk gewekt dat asielzoekers recht hebben op een huis. Dat is niet zo! Asielzoekers hebben recht op huisvesting. Er zijn al onvoldoende huizen voor eigen inwoners en statushouders. Voor asielzoekers, waarvan velen dus niet eens het recht hebben om hier asiel aan te vragen, volstaat huisvesting. Let wel dit zijn dus mensen die nog geen status hebben en dus nog geen recht op voorzieningen maar volgens de asielindustrie al wel opgevangen moeten worden want dat bevorderd de integratie. Hoezo moeten die mensen integreren en moeten wij als samenleving kosten maken als meer dan 70% niet mag blijven! Met de huidige ideeën van het kabinet om statushouders voorrang te geven maak je van eigen inwoners die al jaren op een woning wachten gewoon 2e rangs burgers die wel alles mogen betalen maar er niets voor terugzien. Daarnaast moet Nederland simpelweg minder aantrekkelijk worden voor asielzoekers. De aanzuigende werking moet er af. Geen huizen, maar huisvesting. Geen gratis voorzieningen. Niet automatisch een paspoort na 5 jaar.

Doorpakken

Nu zit er wel een klein addertje onder het gras voor wat betreft de uitspraken van dhr Brekelmans. Hij geeft namelijk alleen aan dat we de instroom moeten verminderen en heeft het over de aanwijsplicht van gemeenten. We horen hem niet over de wet die door de staatssecretaris naar de 2e Kamer gestuurd gaat worden. Tevens horen wij hem ook niet spreken over een motie of nog beter een initiatief wetsvoorstel die dit vastlegt.
Zoals wij nu zijn uitspraken interpreteren gaan we er dan ook vanuit dat dhr Brekelmans niet alleen maar stoere taal bezigt, maar indien die dwangwet er komt deze dan ook direct naar de prullenbak verwijst en vooral eist dat de instroom wordt beperkt aangevuld met een vergroting van de uitwijzingen.

Nieuwe dweilen aanschaffen, zoals nu weer de nieuwe paniekmaatregel van schepen voor de kust, heeft weinig zin als de kraan vol openblijft! Willen we ruimte maken, voor eigen inwoners en echte vluchtelingen, en zorgen dat ook onze eigen inwoners die al jaren wachten op een woning gewoon hier zicht op houden dan moet de kraan dicht en de uitwijzingen omhoog. Dit gaat ons allemaal helpen. Echter dit vergt wel lef en een stevige ruggengraat van de VVD fractie! Wij gaan er dan ook vanuit dat het niet bij woorden blijft en willen namens alle inwoners van Nederland ook boter bij de vis zodat het voor iedereen leefbaar blijft in dit gave land!

Namens Klassiek Liberaal binnen de VVD,

Leon van Noort

Jan Veerenhuis

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *