Input verkiezingsprogram: Wonen

Bouwen en niet reguleren. Een goede ruimtelijke ordening.

Eén van de hoofdopgaven voor de nieuwe regering is zorgen voor voldoende, betaalbare en prettige woonruimte voor iedereen. Koop en huur. Dat betekent meer koopwoningen bouwen en daar ook locaties voor beschikbaar stellen. Goede locaties kan niet zonder een goede infrastructuur, dat is een belangrijke randvoorwaarde. Dat betekent ook dat de regels voor de huurmarkt de bouw niet in de weg mogen staan. De Rijksoverheid moet faciliteren en toezicht houden op de provincies op het moment waar zij het bouwen teveel beperken. Regulering van de woningmarkt wordt afgebouwd, het middenhuursegment blijft een volledig vrije sector, want de regels zijn te streng. De wettelijke grens voor sociale huur wordt verlaagd. De VVD wil ook geen beperkende regels voor bouwen bovenliggend aan de EU regels.

De provincies en het rijk bemoeien zich daarom ook niet dwingend met het inhoudelijk programma. Gemeenten bepalen zelf wat ze bouwen. Respect voor de lokale democratie en het huis van Thorbecke. Dus ook geen taakstellingen met betrekking tot statushouders bijvoorbeeld.

Wat ons betreft gaat dit ook verdwijnen. Aangezien asielzoekers niet permanent meer in Nederland blijven, hebben zij ook geen sociale huurwoningen nodig.

Wel zorgt de rijksoverheid, wat de VVD betreft, voor een betere wetgeving. Bijvoorbeeld om scheefwonen tegen te gaan. Als het inkomen een aantal jaar ruim boven de inkomensgrens komt, dient men een woning te zoeken in de vrije sector. Deze woningen moeten er in voldoende mate zijn, zodat sociale huurwoningen worden bewoond voor wie ze bedoeld zijn. De voorrang met betrekking tot asielstatushouders op sociale huurwoningen is oneerlijk en wordt per wet verboden.

Het is belangrijk en liberaal dat mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarom stelt de VVD de volgende maatregelen voor: de overdrachtsbelasting wordt getrapt afgeschaft, behalve voor beleggers. Tegelijkertijd wordt ook de huursubsidie getrapt afgeschaft. Door de verhoogde belastingvrije voet voor werkenden blijft wonen ook voor deze groep voldoende betaalbaar. Voor mensen die bijvoorbeeld in de uitkering zitten, wonen te duur wordt, zorgen we voor nog meer betaalbare flexwoningen. De OZB verdwijnt en wordt opgevolgd door ingezetenenbelasting.

Goed ruimtelijk beleid vindt de VVD belangrijk. Het bouwen van woningen moet in relatie staan tot het aanleggen van goede infrastructuur. Ook wordt het migratiebeleid gekoppeld aan de haalbare woon- en energieopgave. De VVD zorgt voor een eerlijke woningmarkt. Waar mensen voor zichzelf kunnen zorgen en een bestaan kunnen opbouwen. Zonder een overheid die hindert, maar sober en doelmatig geholpen worden als dat niet anders kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *