Input verkiezingsprogram: Veiligheid & Justitie

Onze Rechtstaat is in gevaar

In de afgelopen jaren is Nederland geconfronteerd met toenemend, extreem geweld vanuit de onderwereld door niets en niemand ontziende criminelen die geen enkel middel schuwen om onze samenleving te destabiliseren. Na de politieke moord op Pim Fortuyn, en de islamitisch terroristische moord op Theo van Gogh is ons land helaas getroffen door criminele liquidaties van misdaadjournalist Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum.  Daarnaast zijn er in de voorbije jaren ook aanslagen geweest op mediabedrijven en moeten journalisten, rechters, officieren van justitie, Kamerleden worden beveiligd. Helaas treft Prinses Amalia hetzelfde lot, zij kan niet meer veilig over straat. In dat licht hield Dilan Yeşilgöz een ferm pleidooi over de verdediging van onze democratische rechtstaat. Deze rechtstaat moeten wij compromisloos en vastberaden beschermen. Dat is de enige manier om Nederland een mooi en veilig land te laten zijn, met vrijheid voor iedereen”.

Voor een veilig en vrij Nederland moet de narco-terrorisme niet worden gezien als iets van tijdelijke aard. Tevens past het niet om maar continu te wijzen naar de zogenaamde sociale achterstanden van deze criminelen. Dat is een belediging naar de nette burger met een smalle beurs. De gewelddadige misdrijven zoals liquidaties van deze geharnaste criminelen en misdaden gepleegd door drugskartels en criminele organisaties die betrokken zijn bij de illegale drugshandel vormen een zeer ernstige bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van samenleving. Zij moeten dus keihard worden aangepakt en dat begint bij het besef dat Nederland niet in de greep mag raken van narco-terreur. Het is ontstaan door straffeloosheid en moet bij de wortel worden aangepakt. Daarom moet onaantastbaarheid bij de wortel worden aangepakt. Die onaantastbaarheid varieert van gestoord rijgedrag tot afpersingen op scholen of illegaal wapenbezit. Maatregelen als cameratoezicht in de openbare ruimte met gezichtsherkenning worden mogelijk. Beelden van veroordeelde criminelen worden opgeslagen in een database en indien mogelijk verbonden met deze camerasystemen. Tevens worden deze gegevens (zoals ook de geldstromen) ook gedeeld met onze buurlanden. Denk hierbij ook aan de geldstromen. Straffen voor deze ernstige misdrijven worden aanzienlijk verhoogd en ook gestapeld. De mogelijkheid van rechters om lager te straffen worden ingeperkt.

Indien er gekozen gaat worden voor een taakstraf, denk bijvoorbeeld aan minderjarigen, dan altijd een taakstraf wat herkenbaar en zichtbaar is in de openbare ruimte. Het is belangrijk dat de gehele samenleving ziet wat de vernederende gevolgen zijn, indien je kiest voor het criminele pad.

Preventief fouilleren is geen omstreden maatregel, het is een middel dat de veiligheid bevordert. De gemeente Rotterdam past deze methode steeds vaker toe en het leverde prompt een recordvangst aan wapens op. Helaas heeft de gemeente Amsterdam hier een streep doorgezet. Daarom is het zaak dat preventief fouilleren landelijk wordt ingevoerd.

Bij het veroorzaken van een dodelijk ongeluk door roekeloos rijgedrag zoals drankrijders kan het rijbewijs maar voor maximaal 10 jaar in beslag worden genomen. In plaats van 10 jaar wordt het rijbewijs per direct voor levenslang worden ingenomen.

Het bericht dat de terrorist Malek F. een proefverlof kan krijgen is een slag in het gezicht van de slachtoffers. Hun levens zijn ingestort. Tevens is het proefverlof met begeleiding van Malek F. een gevaar voor de samenleving. Zelfs de tbs-kliniek vindt het spannend om te zien hoe Malek F reageert als er meer vrijheden komt. Ook erkennen zij dat de kans groot is dat het weer fout gaat. In algemene zin moet de samenleving worden beschermd tegen het gevaar dat TBS’ers opnieuw in de fout gaan. Alleen onder zeer strenge voorwaarden kan een TBS’er in aanmerking komen voor een proefverlof. De ‘nee-tenzij’ principe staat bovenaan. Eén van deze voorwaarden is dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen die voorkomen dat tbs’ers op verlof de fout in gaan. Denk hierbij aan de invoering van een knieslot. Te allen tijde kunnen de proefverloven worden ingetrokken, mits er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn.

Mensen met een dubbele nationaliteit die ernstige misdrijven plegen verliezen het Nederlanderschap. Het kan ook niet zo zijn dat asielzoekers die misdrijven plegen een lagere straf van de Rechtbank krijgen, puur om de kans tot uitzetting te voorkomen. Het bewust geven van lagere straffen dragen ertoe bij dat de geldende wetten worden ontweken, hiermee wordt ook het rechtsgevoel aangetast. Uitzetting van veroordeelde asielzoekers moet altijd mogelijk zijn. Voor opsporingsdoeleinden wordt de AVG en andere belemmerende wetgeving opgeheven of volledig buiten werking gesteld. Veiligheid gaat boven privacy. Het nationaal recht wordt in dergelijke gevallen leidend, boven elk ander verdrag. Hiervoor moet de wet worden aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *