Inzet van kernenergie

Met de motie Dijkhoff en het aanbieden van het ENCO rapport over kernenergie door minister Wiebes aan de Tweede Kamer staat kernenergie weer centraal in het maatschappelijk debat. Voor het klimaatakkoord en de doelen voor 2030 zal kernenergie geen bijdrage kunnen leveren, want het duurt 10-15 jaar voordat een centrale stroom kan leveren, inclusief vergunningen…

Lees meer