Opgelegd diversiteitsbeleid maakt meer kapot dan je lief is

Door: Reinier Geerligs, Wouter Moll en Leon van Noort (allen lid Klassiek Liberaal) VVD-kamerlid El Yassini verwoordde het kernachtig; “Als je stuurt op diversiteit, sneuvelen de gelijke kansen.” Wij hebben het dan over het vrouwenquotum, dat verplicht wordt gesteld voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, waarbij 1/3 van de raden van commissarissen moet bestaan uit vrouwen. Deze ingrijpende bemoeienis…

Lees meer

Thematisch Netwerk Klassiek Liberaal i.o.

IntroductieDe Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is in de loop van zijn bestaan uitgegroeid tot een brede volkspartij, waarin mensen van diverse afkomst en pluimage hun politieke thuis vinden. Wat hen bindt, zijn de liberale uitgangspunten en principes, zoals vastgelegd in de vijf liberale kernwaarden Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale Rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid.Die vijf kernwaarden zijn…

Lees meer

De liberale kernwaarden in deze tijd

Door: Roeland Fens Onze liberale kernwaarden zijn Vrijheid (1948), Verantwoordelijkheid (1948), sociale rechtvaardigheid (1948), verdraagzaamheid (1966) en gelijkwaardigheid (1980). Hier zijn we trots op. Wij claimen hiermee ons gelijk bij ons beleid, waar deze waarden centraal staan. Toch slaagt de VVD er in om telkens weer met christendemocraten en sociaaldemocraten in verschillende kabinetten samen te…

Lees meer

Inzet van kernenergie

Met de motie Dijkhoff en het aanbieden van het ENCO rapport over kernenergie door minister Wiebes aan de Tweede Kamer staat kernenergie weer centraal in het maatschappelijk debat. Voor het klimaatakkoord en de doelen voor 2030 zal kernenergie geen bijdrage kunnen leveren, want het duurt 10-15 jaar voordat een centrale stroom kan leveren, inclusief vergunningen…

Lees meer