Waarom geen coalitie met GroenLinks

Door: Klassiek Liberaal

Klassiek liberaal is opgericht in 2019 om het meer authentiek liberale geluid binnen de VVD een stem te geven. Zoals Liberaal Groen dat is voor duurzaamheid. Hoofdonderwerpen zijn Migratie, duurzaamheid, veiligheid maar ook belang van lage lasten en financiële degelijkheid. Het is een losse structuur, waarbij leden stukken schrijven, we samen moties en amendementen maken voor ledenvergaderingen enzovoort.

Ook willen wij het open debat binnen de VVD meer op gang brengen. Wij maken ons in brede zin zorgen over de verlinksing van de samenleving in het algemeen en van het ontbreken van de Bolkestein-lijn in de VVD in het bijzonder. Wij zien dat klassiek liberale VVD’ers uitwijken naar partijen als BBB en JA21 die naast de VVD een gat op rechts vullen dat de VVD laat liggen.

Wij zien dat na de verkiezingen het VVD-verkiezingsprogramma geen zichtbare rol speelt in de onderhandelingen en dat partijen aan de rechterkant van de VVD uitgesloten worden van onderhandelingen. De VVD wordt neergezet als een partij die blij mag zijn dat ze mogen meeregeren. Dat is een gotspe. Met weerzin zien wij dat met alle macht geprobeerd wordt Groen Links, dat gehalveerd is en programmatisch diametraal tegenover de VVD staat het kabinet in te halen. Dat heeft geleid tot veel media-aandacht stukken in de krant, en uitzendingen van Nieuwsuur, BNR-radio en nog te volgen media-aandacht.

De VVD is een partij met liberale waarden, we delen deze liberale waarden met elkaar en vormen aldus een waardengemeenschap. Zo delen we het koesteren van onze vrijheid, zoals bijv. vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid om je geaardheid naar jouw inzicht in te vullen. Bij GroenLinks zien we dat het geen waardengemeenschap is maar een groep geformeerd rondom dogma’s.

Voorbeeld uit de praktijk: “Niet lang geleden sprak ik met een Tweede Kamerlid van GroenLinks. Het gesprek kwam op Israël. Het Kamerlid zei: wij steunen de Palestijnen en zijn tegen Israël. Waarom? Omdat de Palestijnen onderdrukt zijn, en wij komen op tegen onderdrukking. Is er ruimte voor nuancering, vroeg ik. Het antwoord: je mag natuurlijk zeggen wat je wil maar voor ons zijn de Palestijnen door Israël onderdrukt.”

Dit bedoelen we met dogmatiek. Klassiek Liberaal is ontstaan met twee aanleidingen: 1. bezorgdheid (en meer dan dat) rondom klimaat en de maatregelen in de leefomgeving en 2. migratie. Maar er zijn meer onderwerpen waar VVD en GroenLinks lijnrecht tegenover elkaar staan. Dit geldt niet alleen voor het gegeven voorbeeld, het geldt voor het hele buitenlandbeleid; net zo goed als het geldt voor defensie, de rechtsstaat, justitie en veiligheid, ondernemerschap en voor de rol van de overheid. Kernonderwerpen voor de VVD, waar we een dogmatisch GroenLinks tegenover ons treffen. GroenLinks zal niet ingeven en de VVD heeft in de formatie alles te verliezen.

In de praktijk zie je dat waar Groen Links bestuurt, er bestuurlijk activisme wordt bedreven.

Dan heb ik het niet over kleine gemeenten, maar in Amsterdam, Utrecht wordt compromisloos links beleid gevoerd. Wel windturbines maar geen woningen. Illegalen huisvesten maar eigen inwoners niet. Onverantwoordelijk veiligheidsbeleid waar ideologie de boventoon voert en de rede niet. Landelijk is het niet veel beter. Groen Links heeft een lid van het moslimbroederschap in het parlement gebracht. Een vrouw die redelijk kortgeleden met hakenkruizen op de achtergrond bij een anti-Israël demonstratie poseerde, die ook niks geleerd heeft blijkens haar maidenspeech wat een grote klaagzang was over Nederland.
Identiteitspolitiek. Discriminatie van blanke Nederlanders, irrationeel repressief duurzaamheidsbeleid dat nauwelijks nog groen te noemen is en activistische bestuurders. Waarom moet de VVD daar mee regeren terwijl D66 alle partijen rechts van de VVD blokkeert waaronder het redelijke JA21.
Het is belangrijk tegendruk te geven en niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Een regering waar zowel GL als de VVD in plaats nemen is een klap in het gezicht van onze kiezers en leden.

In Deventer was er deze week de mogelijkheid om in te spreken op de windverkenning in het kader van de RES. Meer dan honderd mensen die zich emotioneel uitspraken tegen een windmolenplan naast hun woonwijk. Wanhopige inspraak omdat je kon zien dat ze het gevoel hadden een bij voorbaat verloren wedstrijd te spelen.

De GroenLinks klimaatwethouder verschuilt zich achter het proces en de procedures die horen bij de RES en het VVD-klimaatakkoord. Hij verlegt de morele verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis naar de bewoners en betoogt op de televisie met een lachje dat de bewoners niet op tijd wakker waren en nu te laat zijn met hun bezwaren.

Nederland zet zijn burgers behoedzaam buiten spel. Deze manier van handelen, maar ook het technocratisch faciliteren hiervan, creëert een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen burger en bestuur, tussen verantwoordelijke partij en achterban.

De VVD zal door het aangaan van een coalitie met GroenLinks deze breuk niet meer kunnen dichten. Sterker nog we laten daarmee onze politieke onverschilligheid blijken.

We zetten daarmee de deur wijd open naar nieuwe conservatief populistische partijen rechts van de VVD. Dat is dan het einde van de VVD als brede volkspartij. Ons voorland kennen we. Kijk naar CDA en PvdA verweesde volkspartijen zonder achterban.

Klassiek Liberaal ziet het als een taak om dit scenario te voorkomen en de bal op te rapen waar de partij hem nu laat vallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *