“Free Palestina” openlijke Jodenhaat is terug in Nederland

Israël heeft volste recht op zelfverdediging en Nederlanders recht op vrijwaring van blinde haat

Zeven jaar heeft het geduurd maar uiteindelijk is het weer zo ver: Hamas is weer begonnen massaal raketten af te schieten op de Israëlische bevolkingscentra, Israël verdedigt zich, slaat terug en wat zien we in Nederland? Een ferme, standvastige premier Rutte die Israël het volste recht geeft op zelfverdediging, maar elders horen we steun voor Hamas, dat door de EU als terreurorganisatie is gekwalificeerd, en er zijn bedreigende demonstraties.

Israël heeft het recht op zelfverdediging, zoals niet alleen Mark Rutte maar bijna alle westerse regeringsleiders zeggen. Israël anders behandelen riekt naar antisemitisme. Israël is onze bondgenoot, ook qua waarden. Daarom steunen we Israël.

Middenin de zich voorzichtig ontwikkelende coalitieonderhandelingen is de positie die partijen innemen over dit conflict de eerste toetssteen of er voor de VVD-coalitiepartners zijn te vinden op links. Voor Klassiek Liberaal is het de vraag of we willen dat de VVD coalitieonderhandelingen voert met partijen die goede sier proberen te maken met zich te keren tegen Israël en zich te associëren met uitingen van Jodenhaat.

Voor ons staat voorop dat er een recht is van co-existentie en dat er veiligheid voor beide kanten moet zijn. Het is nu geen moment voor discussies over nederzettingen op de Westbank; de regio staat in brand, aan beide zijden vallen onschuldige slachtoffers. De staat Israël bestaat maar Hamas daar en demonstranten hier willen Israël niet. Twintig procent van de Israëlische bevolking is Arabisch, nul procent van de bevolking van de Palestijnse gebieden is Joods. Met demonstraties en raketten willen zij hetzelfde: er mag geen Israël zijn en er mogen tussen de Jordaan rivier en de Middellandse Zee geen Joden wonen.

Hamas is een terroristische organisatie die raketten op bevolkingscentra vanuit bevolkingscentra afvuurt, de eigen bevolking als menselijk schild gebruikt, niet democratisch aan de macht is gekomen en andersdenkenden onderdrukt. Hamas pleegt een aanval op een door Nederland erkend soeverein en bevriend land. Israël is op veel terreinen onze bondgenoot en heeft een bevolking waar Europa moreel-historisch een beladen verbondenheid mee heeft. De staat Israël is onderdeel van de Nederlandse en Europese geschiedenis. Vervolgens zien we dat Nederland wordt overspoeld door een golf van antisemitische emotie, geuit door mensen die blijkbaar automatisch en onvoorwaardelijk partij kiezen voor degenen waar ze zich cultureel verwant mee voelen. Aangejaagd door groepen islamitische immigrantenkinderen en ondersteund door linksradicale partijen als de SP en GroenLinks. We zien migranten die blindelings anti-Israël zijn en hun blinde haat in de straat, op sociale media of tegenover politici etaleren maar conflicten elders, vooral in landen/regio van herkomst links laten liggen.

De VVD heeft zich in het verkiezingsprogramma waarmee het opnieuw de grootste partij van Nederland is geworden, onomwonden als vriend van Israël uitgesproken en toont zich in het programma voorvechter in de strijd tegen Jodenhaat binnen Nederland. Israël is een democratie in een poel van dictaturen en onvrije landen, een bondgenoot die behoort tot de coalitie van het vrije westen en onze Joodse bevolkingsgroep moet kunnen rekenen op onze onvoorwaardelijke steun.

Tot op de dag van vandaag is er sprake van antisemitisme in ons land, maar ook in andere EU-lidstaten. Als Klassiek Liberalen maken we ons zorgen over angst en onvrijheid binnen Nederland. Wie de demonstraties van de afgelopen dagen heeft gezien, wordt met de dag meer verontrust. De pro-Palestijnse protesten in Nederland de afgelopen dagen en de uitspraken van influencers en BN’ers geven aan dat antisemitisme springlevend is. Of het nu gaat om de onthoofde leraar of om de problematiek in het Midden-Oosten, het ontaardt in haatdragende demonstraties en het scanderen van de meest walgelijke uitingen.

Het is nu het moment dat liberale waarden weer kleur en inhoud krijgen: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Voor ons gesneden koek maar wie de uitingen in de samenleving nu waarneemt, lijken het voor niet-liberalen welhaast onbekende begrippen. Wij vinden dat de VVD hier vol tegenin moet gaan en niet slechts roepen dat we conflicten van elders hier niet geïmporteerd willen zien. Het is simpel: opruiende en haatdragende uitspraken van mensen die hier wonen, daar mag en moet de VVD wat van vinden, en dat kan maar één ding zijn: luid en duidelijk veroordelen, de regering aansporen er tegen op te treden en zich te scharen achter of eigenlijk rondom de groep waartegen de bedreigingen worden geuit.

Zeven jaar geleden, in de zomer van 2014, marcheerde de Jodenhaat door de straten van onze steden, nu gebeurt het opnieuw en golft het door de virtuele straten van de cybersteden Instagram, TikTok en andere kanalen. Wat Klassiek Liberaal betreft staat de VVD pal. De VVD is de partij van vrijheid, verantwoordelijkheid en veiligheid. Nu is het moment om de nieren te proeven. Wie kunnen we als het om deze kernwaarden gaat werkelijk aan onze zijde treffen.

Namens Klassiek Liberaal,

Ad Lagas

Daaf Ledeboer

Jan Veerenhuis

Paul Slettenhaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *