Lichten staan op groen voor kernenergie, nu wachten op de spade

Langzamerhand stapt kernenergie uit zijn schaduw waar het te lang in heeft gezeten door toedoen van de overheid op landelijk, Europees en mondiaal niveau. Uitzonderingen daargelaten trouwens, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en Finland, die wel hun realistische verantwoordelijkheden nemen. Zoals gezegd worden er stappen gemaakt. Eindelijk.

Op de klimaatconferentie COP28, december 2023 in Dubai, is immers voortgang geboekt. De 198 landen van de Verenigde Naties waren het met elkaar eens dat kernenergie een techniek is die de wereld kan helpen om van CO2-uitstoot af te komen om ervoor te zorgen dat de mondiale klimaatdoelstellingen worden behaald. Een flink aantal landen, waaronder Nederland, hebben beloofd om ervoor te zorgen dat we in 2050 driemaal zo veel nucleair vermogen hebben als nu. De belofte van Nederland om werk te maken van kernenergie laat duidelijk zien aan de hand van tweetal voorbeelden. Zo heeft de Nederlandse overheid de opdracht gegeven aan drie firma’s uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Zuid-Korea) om een voorstel uit te werken voor het bouwen van twee grote kerncentrales in Borssele. Daarnaast verkennen verschillende provincies (waaronder Gelderland) en gemeenten de mogelijkheden van het bouwen van een kleine modulaire reactor (SMR) om de bevolking en het bedrijfsleven in hun regio niet alleen van elektriciteit, maar ook van warmte te voorzien.

Grosso modo gezien: Het ziet er goed uit voor kernenergie in de Nederlandse elektriciteitsmix, dat kunnen we wekelijks in de kranten lezen. Alle seinen lijken op groen te staan, maar toch is er nog veel te wensen van een rechts kabinet, en het energiebeleid voor de komende 10 jaren. Hoe zou zo’n wensenlijstje er uit kunnen zien?

  • Toon meer ambitie bij het bouwen van kerncentrales. De twee in Borssele zijn goed voor ongeveer 3000 megawatt, terwijl er heel veel elektriciteit nodig is voor ons land in 2050;
  • Nu ook doorpakken, maak voort met de tenders voor de eerste in Borssele, en zoek alvast locaties voor nieuwe.
  • Kijk niet alleen waar kerncentrales ons aan CO2-vrije elektriciteit kunnen helpen, maar bekijk ook waar gebruik kan worden gemaakt van de warmte die ze (ook) maken. Niet alleen voor huizen en kantoren, maar ook voor tuinbouw en voor industriële processen;
  • Stop met de steeds verdergaande afspraken over het gebruik van ‘hernieuwbare energie’, denk hierbij aan wind, zon, geothermie en biomassa binnen de Europese Unie. Niet omdat we er per se tegen zijn, maar omdat het kernenergie uitsluit onder het motto “niet hernieuwbaar”. Wat er nodig is om het klimaat te beschermen is CO2-vrije energie, en daar kunnen we wel afspraken over maken. Dan pas doet kernenergie volwaardig mee en dat is hard nodig;
  • Heroverweeg de keuzes van de vorige kabinetten. Er wordt te eenzijdig gekeken naar de vele windmolens op zowel land als op zee en de zonneparken die op de planning staan. Deze eenzijdige focus belemmert het zicht op de realisatie van kernenergie. Het is dus aan het nieuwe kabinet zaak om nieuwe keuzes te maken, door ruimte te bieden voor nieuwe kerncentrales;
  • Versnel de uitbouw van ons elektriciteitsnet. Als dat niet gebeurt, maakt het niet uit welke energiemix we kiezen. Als de elektriciteit niet naar de gebruikers kan komen houdt alles op;
  • Houd je in als overheid. Weet waar je tot hulp, en waar je tot last bent. Maak het ondernemers mogelijk te ondernemen en stuur bij waar het niet de goede kant opgaat, door marktwerking alleen. Zorg dat door je slim energiebeleid ook aan industriepolitiek doet. Bescherm het klimaat EN versterk het verdienvermogen van ons land; daarmee sla je twee vliegen in een klap;
  • Begin ook nu al met het ontwerpen van een geschikte eindberging in de diepe ondergrond voor het radioactieve afval in Nederland. Waar het nu ligt in Zeeland ligt het zeker nog voor 100 jaar veilig, maar we hebben een goede en betaalbare oplossing, dus waarom wachten?

Alles bij elkaar samengevat staan de lichten op groen voor kernenergie. Wat nu rest is om een spade in de grond te steken om eindelijk te gaan bouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *