Lichten staan op groen voor kernenergie, nu wachten op de spade

Langzamerhand stapt kernenergie uit zijn schaduw waar het te lang in heeft gezeten door toedoen van de overheid op landelijk, Europees en mondiaal niveau. Uitzonderingen daargelaten trouwens, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en Finland, die wel hun realistische verantwoordelijkheden nemen. Zoals gezegd worden er stappen gemaakt. Eindelijk. Op de klimaatconferentie COP28, december 2023 in Dubai, is…

Lees meer