Brief aan Dilan

Beste Dilan, beste Eric

Grote dank voor de gevoerde campagne, met veel energie heb jij de VVD weer kleur op de wangen gebracht. De uitslag is er één om vooruit te kijken met dezelfde energie gebaseerd op de nieuwe politieke werkelijkheid. De kiezer in Nederland heeft duidelijk aangegeven dat het beleid anders moet. De winst van de PVV (37 zetels), de NSC (20 zetels) en ook de BBB (7 zetels) heeft het politieke landschap dusdanig veranderd. De kiezer heeft duidelijk aangegeven dat de huidige demissionaire coalitie niet de stappen heeft genomen die de problemen die in Nederland spelen heeft opgelost. Met name op asiel, stikstof en de woningmarkt zijn grote zorgen en moeten er zo snel mogelijk oplossingen komen. Deze dossiers overstijgen het partijbelang en verdienen een antwoord vanuit het landsbelang. Juist nu kan en mag de VVD niet langs de zijlijn blijven staan. De kiezer heeft aangegeven dat het anders moet, maar niet dat dit zonder de VVD is gezien het grote mandaat van 1,5 miljoen stemmen die wij hebben gekregen. Van de VVD wordt verwacht dat het nu ook weer de verantwoordelijkheid neemt. Deze dossiers hebben nog lang geen punt, maar nog een dikke komma.

Geen blokkades, maar het verkennen van de mogelijkheden gebaseerd op de inhoud. Dat is waar het land behoefte aan heeft. Dat jij, Dilan, een centrumrechts kabinet wil steunen is een verstandige en een geheel logische keuze wat wij vanaf dag één van harte ondersteunen. Wel is er vanuit de VVD stemmer het signaal nog duidelijker: 84% wil samenwerken met de PVV en met de NSC binnen een coalitie. VVD-stemmers zijn van mening dat hun partij beter tot haar recht komt in een rechts kabinet en is een rechtse coalitie een eerlijke weerspiegeling van de verkiezingsuitslag. (bron: eenvandaag, 23 november).

Daarbij spreken wij ook de wens uit, dat bij de keuze voor een gedoogconstructie, de intentie voor het land helder moet zijn. Een gedoogakkoord dat gebaseerd is op de intentie om vier jaar lang samen te werken op basis van effectiviteit. In deze vier jaar moet er een duidelijk antwoord komen op de dossiers die het land splijten.

Deze brief is een steun in de rug en behoeft niet veel woorden. Er zijn al genoeg woorden in de politiek, het komt nu aan op daden. Wij steunen u en wensen u veel energie en succes met deze opgave.

Hartelijke groet, Klassiek Liberaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *