Freedom isn’t free, so put your money where your mouth is!

“Het betekent dat je niet alle Nederlanders de veiligheid kunt bieden die de Grondwet voorschrijft.” Generaal Onno Eichelsheim, CDS

Door: Klassiek Liberaal, auteur bij de redactie bekend!

Veel duidelijker kan de boodschap toch niet zijn lijkt me. En Generaal Eichelsheim had het hier nog niet eens over de 2% NAVO norm die we in Wales (2014) hebben afgesproken. Hij sprak hier over een minimum verhoging van het defensiebudget met 4 miljard om Defensie niet verder door het ijs te laten zakken.

Tijdens de formatie zullen vele maatschappelijke onderwerpen de revue passeren met de daaraan gekoppelde (her)verdeling van gelden en toekennen van “extra” budget. We moeten, helaas, constateren dat defensie nooit op de eerste plaats staat bij deze gesprekken over “extra” budget.

En voor de duidelijkheid, het gaat niet om “extra” geld, het gaat om een internationale verplichting die we nooit hebben geleverd. Het gaat dus om een wanprestatie, het niet voldoen van je lidmaatschapsgeld aan de NAVO en dat boven op het decennialang inboeken van het “vredesdividend” na de val van de Berlijnse muur.

Bij de komende formatie is het afwachten wat de VVD-fractie gaat doen. Het verkiezingsprogramma was helder. 2,6 Miljard er structureel bij. Nog ruim te weinig voor die 4 miljard die nodig is voor het garanderen van veiligheid voor alle Nederlanders. Met uitzondering van het CDA, zijn de verschillende verkiezingsprogramma’s van de overige partijen nog minder rooskleurig. Het zal dus niet verrassen dat de 2,6 miljard niet overeind zal blijven staan.

Meer in de lijn der verwachting is dat we straks eindigen in het coalitieakkoord met een netto plus van 1 miljard bij de defensie (als we dat al halen). Laten we dan ook helder zijn. Met die 1 miljard, met alles minder dan die 4 miljard, zal Defensie heldere en scherpe keuzes moeten maken. Doormodderen zoals het de afgelopen jaren is gegaan is geen optie.

Die scherpe keuze zal zijn dat Defensie afscheid moet gaat nemen van een van de krijgsmachtdelen. De Koninklijke Landmacht zou een voor de hand liggende keuze zijn. Operationele vulling is ver beneden peil, inzetbaarheid zeer beperkt en qua personeelskosten de grootste uitgave. En geen haan in de Tweede Kamer die ernaar zal kraaien.

Ook zijn de Koninklijke Luchtmacht of de Koninklijke Marine niet uit de gevarenzone. Weliswaar zijn de personeelskosten substantieel minder maar materiele investeringen des te groter. Daarnaast zou de KMAR zomaar onderdeel kunnen worden van de nationale politie.

Accepteer dan ook de consequenties. Ten eerste is het een duidelijk signaal naar alle NAVO en EU-partners dat Nederland de NAVO-norm niet serieus neemt en dus marginaal een bijdrage kan leveren aan het beschermen van eigen en bondgenootschappelijk grondgebied. Oftewel laat de anderen de kastanjes maar uit het vuur halen.

Ten tweede zal Nederland geen serieuze bijdrages kunnen leveren aan het bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Terwijl je dit wel mag verwachten van de 16e economie van de wereld. Bevestigt wel het beeld van moralistische vingertje, maar zonder de inspanning te willen leveren.

Ten derde kan Defensie geen bijstand meer leveren die het verschil gaat maken bij rampen en crises. Gemis aan mankracht voor dijkbewaking en –versterking. Geen militair noodhospitaal met militaire artsen, geen grote zoekslagen maken met militairen om vermisten terug te vinden, geen ondersteuning bij inzet politie of beveiliging. En deze lijst is nog lang niet uitputtend!

Kortom, de consequenties zijn helder. Het gaat nu om een heldere keuze en een rechte rug. Freedom isn’t free, so put your money where your mouth is! VVD-fractie, wij rekenen op jullie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *