Brandbrief aan het VVD hoofdbestuur

Het VVD-congres van zaterdag 19 november 2022 was zoals vanouds. Een boeiende Algemene Vergadering met eindelijk weer ruimte voor debat, waar de vonken vanaf vlogen. Met de respectabele inbreng van alle leden binnen onze partij. Kortom; het voornemen om van de VVD weer een debatpartij te maken was die dag duidelijk zichtbaar.

Zes maanden later schrijven wij deze brief omdat er (nog) geen opvolging is gegeven aan de moties, toezeggingen en persoonlijk commitment van de politiek leider van de VVD, de minister-president.

1). Tijdens de Algemene Vergadering zijn er vele moties aangenomen, ingediend door de leden gebaseerd op zeer urgente thema’s zoals stikstof, de energietransitie en asiel en migratie. Vanwege grote bezorgdheid en vanwege grote betrokkenheid. Bedoeld als steun in de rug voor de fractie, maar belangrijk is vooral wat er met de moties wordt gedaan. Daarom is op datzelfde congres de belofte gedaan om een motievolgsysteem in het leven te roepen. Dit systeem moet de zichtbare wisselwerking tussen de fractie en de leden versterken en zorgen dat leden zich meer betrokken gaan voelen. De intentie is uitstekend, maar wij hebben nog geen opvolging gezien. Wij schrijven u om te vragen wat de status is, want we laten dit plan toch niet versloffen?

2). Het congres in november stond vooral in het teken van asiel- en migratie. Deze dag begon met de nadrukkelijke en persoonlijke belofte van minister-president Rutte om de instroom terug te brengen. Daardoor ging een meerderheid van de leden akkoord met de asieldwangwet/spreidingswet. Van het terugbrengen van de instroom is echter (nog) niks terecht gekomen en er is geen enkele zichtbare maatregel genomen. Geen enkele aangenomen motie, die vaak positief werd gepreadviseerd, is besproken met de indieners of opgevolgd door de fractie.

De asielinstroom explodeert. Gelet op de cijfers en de kosten zijn de vooruitzichten desastreus: een catastrofe van ongekende omvang is gaande. Dit hoeft in deze brief geen uitgebreider betoog, de praktijk zegt helaas voldoende. Wel zullen de gemeenten, als de spreidingswet wordt doorgedrukt, met veel hogere aantallen asielzoekers geconfronteerd worden dan is voorgesteld. Hetgeen het lokaal bestuur ontwricht. Met de aangenomen asiel- en migratiemoties is tot nu toe niets mee gedaan. Wij haken daarom in op de belofte van minister-president Rutte tijdens datzelfde congres. Zijn belofte voor de draaiende camera’s was: de instroom van (asiel)migranten beperken. Ook benadrukken wij dat de fractie voor hetzelfde pleit. Deze duidelijke beloftes zijn met volle tevredenheid ontvangen door de leden, die maar één ding willen: de instroom moet omlaag. De aangenomen moties zijn niet alleen een uitspraak van de leden, maar ook een testcase voor minister-president Rutte zelf. Zijn glasheldere beloftes verdienen nu concrete opvolging. Niet vooruitschuiven, maar nu doorpakken om te doen wat echt nodig is.

Welke concrete stappen waar we zelf over gaan zijn er genomen om de instroom drastisch te verminderen? Wij vragen nu, een half jaar later, om terugkoppeling in de vorm van een concreet verslag naar de leden. Gerelateerd aan de moties én de beloftes van onze minister-president Rutte. Wij als betrokken leden vragen om uw steun. Welke stappen kan het hoofdbestuur nemen om minister-president Rutte te bewegen om tijdens de eerstkomende Algemene Vergadering met dit verslag te komen en zijn beloftes gestand te doen? Graag vernemen uw reactie voor 24 mei en vóór sluiting aanvragen spreektijd / agendering agenda Algemene Vergadering.

Graag vernemen uw reactie voor 24 mei en vóór sluiting aanvragen spreektijd / agendering agenda Algemene Vergadering.

Hoogachtend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *