Waar is de VVD van Bolkestein?

Gastbijdrage van: Alexander Ploeg

De VVD staat er in de peilingen goed voor en heeft het bij de laatste verkiezingen goed gedaan. Een discussie over de koers lijkt dus onnodig. Deze discussie niet voeren zou echter jammer zijn, want de partij is onder leiding van Rutte kleurloos geworden. Bij de provinciale verkiezingen van 2019 werd de VVD verslagen door een partij ter rechterzijde. Dit geeft te denken. Baudet is doorgedraaid en zal geen serieuze concurrent meer worden, maar het is goed om de eigen standpunten duidelijker over het voetlicht te brengen. Het stelde daarom teleur dat Rutte bereid was om te onderhandelen met PvdA én GroenLinks. Gelukkig hield Hoekstra de deur dicht.

In de tijd van Frits Bolkestein was de VVD een herkenbare partij met duidelijke standpunten. De partij stond voor degelijk financieel beleid, streng migratiebeleid, was kritisch op het functioneren van de EU en was tegen linkse dogma’s. Deze punten zijn steeds minder zichtbaar.

Financiën

Het huidige demissionaire kabinet nam in de begroting van 2020 afstand van de Zalmnorm (uitgaven beperken in economische gunstig tij om reserves op te bouwen) en kreeg daarom scherpe kritiek van de Raad van State en het Centraal Planbureau. Ook kosten van het pensioen- en klimaatakkoord werden niet begroot. Dit jaar heeft het kabinet ook met miljarden gestrooid – deels vanwege Corona – en overweegt om tientallen miljarden te lenen (https://nos.nl/artikel/2400387-vvd-d66-en-cda-willen-tientallen-miljarden-lenen-voor-grote-problemen). Het is onbegrijpelijk dat de VVD – een partij die jarenlang stond voor terughoudend begrotingsbeleid – hiermee akkoord gaat. De economie draait nu goed, waarom nog meer geld in de economie pompen? Doe dat in economisch zwaardere tijden.

Deze week pleitte De Nederlandse Bank voor hogere belastingen op huizenbezit om zo de woningprijzen te doen dalen. De VVD moet hier afstand van nemen en in de formatie niets mee doen. Veel modale inkomens zullen hard worden getroffen en woningen komen onder water te staan. Kortom, onacceptabel voor een partij die altijd het eigen woningbezit heeft gestimuleerd.

Migratie

Over migratie is de VVD in haar verkiezingsprogramma’s altijd duidelijk. In de praktijk, nu bij de opvang van Afghanen, geeft de partij vaak toe aan coalitiepartijen. Logisch dat de VVD soms moet inleveren in coalitieland, maar het zou de partij sieren om het Deense migratiebeleid als eis op de formatietafel te leggen. Uitvoering van dit Deense beleid zou veel ontevreden kiezers weer vertrouwen geven.

Europese Unie

Bolkestein was in zijn bijdragen altijd kritisch op het functioneren van de Europese Unie. In de huidige VVD horen we dit geluid niet meer. Vreemd, omdat de EU de laatste jaren steeds meer bevoegdheden heeft gekregen. Inmiddels is er (zo goed als) sprake van een transferunie. Geld gaat van het rijke noorden naar het zuiden en oosten. Waarom heeft de VVD – onder druk van D66 – haar verzet opgegeven? Bolkestein is altijd tegen een transferunie geweest omdat dit de zuidelijke (en oostelijke) staten niet motiveert om hun economieën concurrerend te maken. Dit gevaar ligt nog steeds op de loer, zeker omdat de Europese Centrale Bank ook zeer genereus is wat vooral voordelig is voor de economisch zwakkere staten. De VVD moet dus kritischer zijn op de verdeling van Europese gelden.

Linkse dogma’s

Bolkestein verzette zich altijd tegen linkse dogma’s. In zijn tijd ging het over immigratie en integratie, tegenwoordig gaat het over thema’s als klimaat en de woke-agenda. Bolkestein heeft de discussie omtrent het klimaat al eens vergeleken met een geloof. Critici worden weggezet als ontkenners. In de jaren 90 gebeurde iets vergelijkbaars, toen werd Bolkestein een racist genoemd vanwege zijn kritiek op het immigratie en integratiebeleid. Helaas zetten partijgenoten als Nijpels klimaatcritici nu ook weg als klimaatontkenner. De VVD erkent terecht dat het klimaat verandert, maar de partij moet niet achter de GL en D66-kudde aanhollen. De VVD moet staan voor realistisch klimaatbeleid. Dat betekent dat kernenergie onderdeel uitmaakt van het beleid en dat het ‘Van het gas af’ beleid wordt vertraagd of gestopt. Daarnaast moet de VVD pleiten voor het leegpompen van de gasvelden in Groningen. Uiteraard moet er dan wel snel een ruimhartige bijdrage zijn voor de Groningers om hun huizen te verstevigen. Voorlopig kunnen we niet zonder Gronings gas, zoals nu blijkt. Voordeel is ook dat we dan minder gas van Rusland hoeven te importeren. Het huidige klimaatbeleid gaat burgers en bedrijven enorm veel geld kosten, hier heeft de VVD te weinig aandacht voor.

Bolkestein heeft zich altijd hard gemaakt voor het vrije woord. De ‘woke-agenda’ van links is een bedreiging voor dit vrije woord. In de kunsten worden allerlei subsidie-eisen gesteld over inclusiviteit en diversiteit. Sensitivity readers lezen mee om te beoordelen of teksten niet kwetsend zijn. Aan universiteiten is er angst om niet-inclusief te zijn. Een liberale partij moet zich hier fel tegen uitspreken. Vrijheid van gedachten, meningsuiting, en vrijheid in de kunsten zijn in het geding door deze woke-activisten. Bolkestein heeft zich altijd verzet tegen de hypocrisie van links en sprak nooit met meel in de mond. Hopelijk komt er snel zo’n tegengeluid vanuit de huidige VVD-top.

De VVD kan in een coalitie niet haar hele partijprogramma opnemen, maar de partij moet herkenbaar blijven voor haar kiezers. Ik vrees dat Rutte in de formatie bereid is om veel in te leveren waardoor het VVD-geluid nog minder zichtbaarder wordt. Hopelijk laat de Tweede Kamerfractie dat niet gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *